Terapeutické Naše motýliky

467251
24.5.2017 / md

Spolu 18 detí s viacnásobným postihnutím mohlo od začiatku roka absolvovať špeciálnu hudobno-zvukovú terapiu v rezonančnej kolíske, ktorá je na Slovensku zatiaľ novinkou. Občianske združenie (OZ) Naše motýliky v Bratislave zakúpilo rezonančnú kolísku a vďaka finančnej podpore ČSOB nadácie zabezpečilo terapiu, ktorá detičkám pomáha a stimuluje ich ďalší rozvoj.

„Terapie sa zúčastnili detičky so širokým spektrom diagnóz od predčasne narodených detí, cez deti s detskou mozgovou obrnou a vývinovými poruchami, až po deti s rôznymi zriedkavými genetickými, či metabolickými poruchami. Terapia v kolíske harmonizruje ich nervový systém, otvára im nový pohľad na svet, optimalizuje ich svalové napätie, podporuje vnímanie. Očakávame u nich tiež zlepšenie v procese učenia, komunikácie a socializácie,“ hovorí Zuzana Rajčániová, predsedníčka OZ Naše motýliky.

Projekt finančne podporila ČSOB nadácia v rámci svojho Zamestnaneckého grantového programu, a to sumou 3000 eur.

„Sama som mala možnosť vyskúšať si rôzne terapeutické pomôcky, ktoré združenie používa pri práci s deťmi. Keď som sa dozvedela o plánoch OZ Naše motýliky zakúpiť rezonančnú kolísku, ktorá je v rámci terapií na Slovensku novinkou, uvítala som možnosť, že môžem byť nápomocná pri získaní finančných prostriedkov na zabezpečenie terapií prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie. Keďže ide o terapiu náročnú na personálne zabezpečenie, asistovala som pri  terapii nielen môjho syna, ale aj iných detí,“ vysvetľuje mama štvorročného Damiánka, Katarína Gronová z ČSOB, ktorá tento projekt odporučila.

Hlavným cieľom grantového programu je umožniť zamestnancom ČSOB sprostredkovať pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá. ČSOB nadácia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program každoročne na jeseň a uchádzať sa oň môžu neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky, ktoré predložia verejnoprospešný projekt s odporúčaním zamestnanca ČSOB. Nadácia v poslednom kole podporila 62 projektov celkovou sumou 170 000 eur.

Naše molýlikyZdroj: Nadácia ČSOB

© 2017 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)