Nová Cvernovka predstavila svoj kultúrny program

478745
11.2.2018 / md

Po premene na kultúrne a kreatívne centrum v Novej Cvernovke v Bratislave sa začína naplno rozmáhať život. Jej programový plán pre návštevníkov na rok 2018 je postavený na rôznorodosti, diverzite, spoločenských presahoch a autentickosti. Doterajšie rekonštrukčné práce ako aj plánované aktivity tejto kultúrnej a komunitnej iniciatívy sú vo významnej miere realizované aj vďaka podpore Nadácie VÚB, ktorá je dlhodobým partnerom Nadácie Cvernovka.

Cvernovka – ako v Bratislave dobrx;x;x  e etablovaná značka a komunitná inštitúcia – začína po presťahovaní sa do priestorov bývalej bratislavskej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici novú fázu svojej existencie. Jej cieľom je naplno využiť možnosti, ktoré ponúka nová budova a ešte výraznejšie sa tak profilovať ako „tepna“ súčasného umenia a kultúry, kde bude pulzovať život stále rastúcej komunity hlavného mesta Slovenska.

Zdroj: Milan Debnár

Preto vyrástlo vo víre rozsiahlych rekonštrukčných prác uprostred bývalých tried a kabinetov nové kultúrne a kreatívne centrum s multifunkčnou sálou, ktorá začína práve teraz plniť oficiálne svoju funkciu. „Našou ambíciou je vybudovať kultúrnu venue pre rôzne žánre s kvalitnou produkciou. Tento ako aj ďalšie priestory budú miestom, kde sa dá po celý rok navštíviť koncert, vidieť výstavy, divadlo, stand-up či prednášku, posedieť si v knižnici, dať si dobré jedlo, ísť na workshop, poprechádzať sa s deťmi v parku, alebo sa vzdelávať, napríklad o ekológii, histórii či vede,“ hovorí režisér Vilo Csino z Nadácie Cvernovka, ktorý je zodpovedný za kultúrne dianie v Novej Cvernovke.

 

Správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj a predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander ReschZdroj: Grape PR

To najhlavnejšie z akcií v roku 2018 

Nosným plánovaným projektom je 9. ročník mestského festivalu s koncentrovaným mixom hudobných žánrov, vizuálneho umenia, scénických performance – podujatie 1. MÁJ - deň otvorených ateliérov. V priestoroch Novej Cvernovky bude mať stálu scénu projekt Pecha Kucha, Samo Trnka bude každý mesiac v rámci improligy Popuk! prezentovať „to najhoršie“ z humoru. Významnými podujatiami budú aj multižánrový literárny festival zameraný na slovenskú tvorbu Autoriáda 2018, ako aj festival NASUTI, ktorý spojí ekológiu a vizuálne umenie.

V kontexte “osmičkového roku” sa uskutočnia v Novej Cvernovke diskusné panely na tému 50. výročia okupácie Československa a geopolitického kontextu fungovania Slovenska v európskom priestore. Programovú skladbu v roku 2018 doplní aj cyklus prednášok Pamäť, dokumentárno-vzdelávacie večery o industriálnych pamiatkach a dôležitých miestach po celom Slovensku s názvom Čierne diery, či cyklus prednášok PamMap zaoberajúci sa históriou Bratislavy. Program Alumni sa bude venovať staršej generácii a absolventom bývalej školy.

Rezidenčné centrum Reaktor je novou platformou pre realizáciu a sprostredkovanie rezidenčných pobytov pre zahraničných vizuálnych umelcov, kurátorov, kultúrnych pracovníkov (kultúrnych manažérov, fundraiserov) a vedcov z humanitných odborov. Vzniklo pri Kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka ako súčasť samostatného centra pre súčasné umenie Reaktor, zameraného na rezidencie, umelecké a výstavné projekty, vzdelávanie a výskum.

Pravidelný verejný program sa bude okrem sály v kultúrnom priestore odohrávať aj v iných priestoroch v rámci budovy. Nedávno otvorená verejná knižnica Kabinet pomalosti si dáva za cieľ rozvíjať kultúru čítania nielen literárnych textov ale aj komunikácie prostredníctvom prednášok, seminárov či diskusií. Pracovný priestor Coworking Cvernovka pravidelne organizuje prednášky a diskusie venujúce sa témam ekológie, rodičovstva, osobného rozvoja a rozvoja podnikania. Dramacentrum Edudrama realizuje interaktívne zážitkové programy pre všetky vekové kategórie (deti, mládež, rodiny, dospelí, seniori) s cieľom uvádzať dramatickú výchovu a jej metódy do vzdelávacieho a výchovného systému i širšieho spoločenského vedomia.

Tvorivý kolektív Novej CvernovkyZdroj: Milan Debnár

Celý program Novej Cvernovky je k dispozícii na www.novacvernovka.eu/program

Cesta k „živej kultúre“ v Novej Cvernovke

Na prerode Novej Cvernovky si od roku 2017 pripisuje svoj nemalý partnerský podiel aj Nadácia VÚB. Finančná podpora poskytnutá Nadácii Cvernovka bola potrebná predovšetkým na vybudovanie kultúrneho  priestoru so sálou a zázemím určenou na kultúrne a spoločenské podujatia s kapacitou 200/400 návštevníkov. Rekonštrukčné práce zahŕňali sanáciu priestoru bývalých chemických laboratórií, vybudovanie elektrickej, vykurovacej a vodovodnej infraštruktúry, opravu povrchov vrátane novej betónovej podlahy, ako aj na nákup zvukovej, svetelnej a zatemňovacej techniky.

„Vážime si dôveru a odvahu, s ktorou sa Nadácia VÚB pustila do podpory kultúrneho diania v Novej Cvernovke. Teší nás, že sa nám za výraznej finančnej spoluúčasti podarilo vybudovať pôdu pre živú kultúru, ktorá sa môže začať na tomto mieste odteraz naplno rozmáhať,“ uviedol správca Nadácie Cvernovka Braňo Čavoj. 

Nadácia VÚB sa dlhodobo zameriava na podporu mladého umenia a zároveň rozvoja života aktívnych komunít. „Nová Cvernovka je unikátna iniciatíva s veľkým potenciálom pozitívne zasiahnuť množstvo ľudí. Sme radi, že môžeme napomáhať tomu, aby sa mohla v Bratislave rozrastať komunita ľudí, ktorá pozdvihuje súčasné slovenské umenie, kreatívny priemysel a kultúru. Uvedomujeme si, že sme ešte stále na začiatku cesty. Tešíme sa na to, čo všetko dokážeme spolu na tomto mieste počas ďalších rokov vybudovať,“ uviedol na tlačovej konferencii v Novej Cvernovke predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

© 2018 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)