Vzniká Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku prídu zo zahraničia

387841
9.1.2013

Dobrý vzdelávací systém nie je  dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.

O tom, že diskutovať  o budúcnosti takpovediac „do nemoty“ sa vypláca, svedčí aj historická skúsenosť Fínska. Po roku 1945 pôsobili vo Fínsku 3 rôzne komisie, v nich pracovali politici spolu s nezávislými expertmi na podobe budúceho vzdelávacieho systému.  Fínsky expert Pasi Sahlberg v knihe Finnish Lesson priznáva, že by v tejto súvislosti bolo „nenáležité priznávať zásluhy len vtedajším politikom a expertom“.  Naopak, v tomto procese zohrali „významnú úlohu občianske iniciatívy a organizácie.“ Nový školský zákon bol napokon prijatý po viac než 15 rokoch debát - 22. novembra 1963. Len pár minút po tom, čo poslanci zákon odhlasovali, prišla správa, že v americkom Dallase niekto postrelil prezidenta Johna F. Kennedyho a aj preto si na ten deň dodnes vo Fínsku mnohí spomínajú. Prezident Kennedy zanedlho  na to skonal, základné princípy fínskeho školského zákona fungujú dodnes.

A čo my?

Na Slovensku máme reformu školstva už za sebou - tzv. „Mikolajova reforma“ sa stala v roku 2008. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zmeny. Pod tlakom požiadaviek štrajkujúcich učiteľov zriadilo Ministerstvo školstva v decembri minulého roka nový reformný orgán – radu pre systémové zmeny v školstve. Návrhy avizovaných systémových zmien sľúbilo predložiť do konca marca 2013.

Veríme, že podobne ako pred 60 rokmi vo Fínsku aj dnes na Slovensku môže pluralita foriem verejnej a odbornej diskusie výsledku pripravovaných zmien len pomôcť.  Preto spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY  v spolupráci s občianskym združením Nové školstvo a s finančnou podporou spoločnosti ORANGE zakladajú Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky so zámerom vytvoriť medzinárodnú platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku.

 

V tomto a nasledujúcich rokoch bude Verejná komisia hosťovať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí prídu okrem prednášok tiež konzultovať prácu slovenských expertov v pracovných skupinách na samostatných workshopoch.

Prednášky a plenárne zasadnutia pracovných skupín budú dostupné online v čase ich konania na www.youtube.com, kanál Verejná komisia.  

Praktickým výstupom zo stretnutí budú štandardné policy notes publikované na stránkach partnerov projektu a voľne distribuované všetkým aktérom a záujemcom o verejnú diskusiu o vzdelávacom systéme  na Slovensku.  

Prvé stretnutie Verejnej komisie je venované financovaniu a kompetenciám jednotlivých inštitúcií v systéme vzdelávania (štát - samospráva - škola - učiteľ).

Medzinárodný kontext  a pozadie úspechu krajiny, ktorá je všeobecne považovaná za globálneho lídra vo vzdelávaní príde predstaviť Leo Pahkin - konzultant  z Finnish board of education v Helsinkách.

Kto je Leo Pahkin?

Leo pôsobí ako konzultant v rámci Fínskej národnej rady pro vzdelávanie v Helsinkách. Zaoberá sa najmä rozvojom vzdelávania v oblasti matematiky a prírodných vied so zameraním na predškolské vzdelávanie a vzdelávanie na základných a stredných školách. V súčasnosti je tiež projektovým manažérom zodpovedným za projekt nadaných a talentovaných detí vo Fínsku. Pôsobil tiež ako učiteľ, školiteľ učiteľov a výskumník. Je autorom viacerých odborných článkov a pôsobí i v rámci Rady pre fínsku maturitnú skúšku.

Pozrite si jeho komplexnú prezentáciu o Fínskom vzdelávacom systéme

Registrácia na prednášku 17. januára, 18:00

17. január 2013, 18.00 Hotel Falkensteiner Bratislava

verejná prednáška s diskusiou

Financovanie vzdelávania vo Fínsku

Anotácia:

- Inštitucionálna infraštruktúra a štruktúra financovania vzdelávania vo Fínsku
- Právne vzťahy a ekonomické kompetencie jednotlivých inštitúcií (štát - samospráva - škola - učiteľ)
- Ako funguje zodpovednosť a kontrola učiteľov (na príklade zrušenia školskej inšpekcie)

-----------------------------------

18. január 2013, 9.30-13.30
Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Prvé zasadnutie, hotel Falkensteiner Bratislava
Plenárna časť 9.30 - 10.30
Leo Pahkin, konzultant Finnish board of education, Helsinki
Adriana Vančová, riaditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom
Martin Kríž, učiteľ


Pracovné skupiny 11.00-13.30
Prácu nezávislých expertných skupín v oblasti vzdelávania konzultuje Leo Pahkin

Účastníci 1. stretnutia Verejnej komisie (pozn.: rokovanie je neverejné, plenárna časť bude dostupná online na www.youtube.com, kanál Verejna komisia; zoznam je priebežne aktualizovaný):

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (SDKÚ)

Fedor Blaščák, organizátor, TREND Holding 

Vladimír Burjan, Exam testing s.r.o.

Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku

Juraj Droppa, zriaďovateľ súkromnej ZŠ u Filipa, Banská Bystrica

Anna Chlupíková, riaditeľka ZŠ v Novákoch

Jaroslav Juriga, Inštitút vzdelávacej politiky

Martin Kríž, bývalý námestník ŠPÚ

Ružena Maková, vedúca Odboru školstva vzdelávania, športu a kultúry, Trnava

Viktor Nižňanský, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o,

Adriana Vančová, riaditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom

Ivan Pavlov, bývalý generálny riaditeľ MPC, Bratislava

Kálmán Petőcz, bývalý generálny riaditeľ  Sekcie ľudských práv a rovnakého   zaobchádzania Úradu vlády SR

Jaroslav Pilát, právnik Gunar Legal and Partners (predtým mesa10)

Radoslav Procházka, poslanec NR SR (KDH / ALFA)

Michal Rehúš, Centrum pedagogického výskumu, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Saskia Repčíková, Asociácia súkromých škôl a školských zariadení Slovenska

Zuzana Zimenová, analytička, portál noveskolstvo.sk

Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR (NOVA)

 ...

Diskusia (0reakcií)