Záchrana hradu Revište pokračuje

463527
22.2.2017 / Gabriela Richnavská

Donedávna bola z hradu Revište na území mesta Žarnovica len zrúcanina. No s pomocou Nadácie Pantheon Foundation a Združenia na záchranu hradu Revište začali dobrovoľníci postupne už v roku 2012 zrúcaninu opravovať. Hrad sa postupne mení na nepoznanie. Aj vďaka 2% z daní , ktoré sú podporou širokej verejnosti. Bez nej by hrad Revište mohli ďalej rekonštruovať.

„V tomto roku 2017 je naplánovaná rekonštrukcia viacerých častí hradu. Premurovanie koruny brány a strieľne v severnej hradbe. Tá je teraz pre návštevníkov nebezpečná. Tiež potrebujeme odstrániť nánosy sutiny a znovu postaviť a stabilizovať steny hradu,“ vysvetľuje Janka Švorcová, finančná riaditeľka spoločnosti Pantheon Technologies, zastrešujúca projekty Nadácie Pantheon Foundation. Počas predošlých opráv boli odstránené statické poruchy v stenách severnej veže, premurovala sa koruna veže a zrealizovala sa jej ochrana biologickým krytom. Návštevníkom bude hrad stále prístupný a lešenie bude postavené tak, aby mohli návštevníci bezpečne prechádzať cez bránu hradu.

Dôležitý archeologický prieskum

Na území hradu bude pokračovať aj archeologický výskum. Aj tam, kde odborníci doteraz bez lešenia nemali prístup. Takisto na miestach, kde boli odstránené sutinové závaly. Výsledky výskumu budú kľúčové na dokončenie konzervačných prác. Tiež pre správnu interpretáciu stavebného vývoja hradného komplexu.

Podpora nezamestnaným

Projekt rekonštrukcie hradu Revište má ďalší užitočný rozmer. Nadácia Pantheon Foundation ponúka aj tento rok prácu nezamestnaným. „Uchádzať sa o ňu môže sedem odborných a dvanásť pomocných pracovníkov evidovaných na úrade práce. V roku 2012 ich bolo 8, v roku 2013 využili pomoc dvanástich, o rok neskôr sa zapojilo ďalších 16 ľudí a posledné 2 roky ich bolo dokopy 38,“ dodáva Janka Švorcová. Pridať ruku k dielu môžu aj nadšenci histórie v rámci organizovaných dobrovoľníckych víkendov. Alebo ktokoľvek formou venovania 2% z dane na podporu aktivít nadácie.

Hrad Revište pri ŽarnoviciZdroj: Nadácia Pantheon Foundation

Diskusia (0reakcií)