Gabor získal prestížne ocenenie

460832
9.12.2016 / md

Spoločnosti Gabor, výrobcovi kvalitnej módnej obuvi, udelilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prestížne ocenenie Bezpečný podnik. Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a systém ochrany životného prostredia.  

Konateľ spoločnosti Gabor Juraj Vodička pri prevzatí ocenenia povedal: „V Gabore je bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov i šetrný prístup k životnému prostrediu prirodzeným štandardom. Som rád, že v slovenskom závode máme tento štandard aj certifikovaný. Našou ambíciou je spĺňať certifikačné kritériá kontinuálne, aby sme mohli byť hrdými nositeľmi tohto osvedčenia aj v ďalších rokoch.“

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Účasť v tomto programe je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do programu „Bezpečný podnik“, zavedú vo svojom subjekte systém riadenia BOZP podľa príručky „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“ NIP 2002. Následne získajú  osvedčenie (certifikát) s názvom „Bezpečný podnik“, ktorý udelí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach. Nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarne bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

Program Bezpečný podnik je jedinečný svojho druhu a v rámci EÚ je realizovaný iba na Slovensku a v Českej republike. Na Slovensku bol program zavedený v roku 2006. Ocenené organizácie majú možnosť používať logo programu, ktoré im môže pomôcť získať konkurenčnú výhodu oproti iným podnikom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov.

GaborZdroj: MARCUS PR

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)