Projekt csr.eTREND.sk mapuje aktivity firiem v oblasti corporate social responsibility (spoločenskej zodpovednosti firiem).

V sekcii Magazín monitoruje dianie v segmente CSR aktivít, pomenúva trendy a reaguje na udalosti. Združuje odkazy na články o téme z webov spoločnosti TREND Holding, ale aj ďalších zdrojov v rubrike Monitoring.  V rubrike Aktivity firiem monitoruje CSR projekty oznámené jednotlivými spoločnosťami.

V sekcii Projekty buduje unikátny register CSR projektov realizovaných firmami na základných, stredných a vysokých školách. Register obsahuje tiež projekty neformálneho vzdelávania. Cieľom registra je koncentrovať informácie o spolupráci firiem a škôl a zároveň má byť nástrojom na to, ako kvalifikovane odhadnúť výšku finančnej a materiálnej podpory, ktorú slovenské firmy smerujú do oblasti vzdelávania.

Obsah registra vzniká dotazníkovým spôsobom - o projektoch informujú samotné firmy zvyčajne v reakcii na priamu požiadavku TRENDu.

Niekoľkokrát ročne organizuje anketu TREND CSR Barometer, ktorý reflektuje názory a postoje špeciálneho panelu účastníkov.

Koordinátorka projektu

Mariana Butkovská
butkovska@trend.sk

Garant a editor sekcie Projekty

Fedor Blaščák
fedor.blascak@gmail.com

Editor sekcie Magazín a Barometer

Pavel Sibyla
sibyla@trend.sk

Vydavateľ

TREND Holding, spol. s r.o.
Tomášikova 23
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika